سوالات متداول

فروش به صورت نقدی واریزی می باشد

نکات قابل توجه برای شما

پرسلان به گونه ای خاص از سرامیک ها گفته میشود که در دمایی بیشتر از دمای سرامیک معمولی پخته شده و همچنین خاک و مواد تشکیل دهنده آن متفاوت از سرامیک معمولی است، همچنین گاها در مورد بعضی محصولات پرسلانی قالب و بیسکوئیت سرامیک در پرس هایی با فشار بیشتر شکل گرفته است که باعث میشود تا ساختار مقاومتری نسبت به سرامیک معمولی داشته باشد.
که این تفاوت های موجب میشود تا:
۱. پرسلان از نظر مقاومت نسبت به سایش و تحمل بار عملکرد بهتری نسبت سرامیک معمولی داشته باشد که به همین دلیل در محیط هایی با نرخ رفت و آمد بالاتر و مسیر هایی با احتمال رفت و آمد اتومبیل مانند پارکینگ ها پیشنهاد به استفاده از سرامیک های پرسلانی است.
۲. پرسلان به دلیل بافت متراکتر از نفوذپذیری کمتری نسبت به سرامیک معمولی برخوردار است همچنین پرسلان دارای وزن بیشتری در مقایسه با سرامیک معمولی در ابعاد یکسان است.
بافت متراکم تر در پرسلان
کاشی و یا سرامیک رکتیفاید (Rectified Tiles)  که گاها در بازار به آن رکتیفای، کالیبره و حتی در بعضی موارد به صورت خلاصه به آن رکتی هم میگویند عبارت از نوعی کاشی و سرامیک است که در انتها فرآیند تولید و در یک مرحله مجزا لبه ها در کاشی و یا سرامیک به صورت یکنواخت پرداخت شده و بخش بسیار باریکی از لبه ها به بوسیله روش هایی مانند برش واترجت (Water Jet) برداشته شده تا لبه های گرد و پخ که حاصل سر خوردن لعاب از لبه ها بیسکوئیت خام سرامیک و یا کاشی است به لبه هایی تیز و برش خورده تبدیل شوند. کاشی و سرامیک به صورت معمولی و در انتهای خروجی کوره دارای لبه هایی گرد و پخ هستند