تنوع بالای محصولات با سطح کیفیتی متفاوت برای سلیقه های مختلف